In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jul 01, 2024 - 00:00 CEST
Scheduled - Förändringsstopp 1 juli - 4 augusti 2024
För att inte påverka driften under sommar och semesterperioder så gäller förändringsstopp i Card Network Solutions system och tjänster under perioden måndag den 1 juli till och med söndag den 4 augusti 2024.
Under förändringsstoppet kommer enbart viktiga säkerhetsuppdateringar och åtgärder i samband med incidenter, eller ändringar med starka verksamhetsskäl att få dispens.

Förändringsstopp i applikations- och nätverksmiljö
Vi vill härmed uppmärksamma kunder och samarbetspartner om förändringsstoppet i vår applikations- och nätverksmiljö. Förändringsstoppet gäller utveckling och driftsättning av funktionalitet i CNS IT-miljö (IT-system, driftmiljöer, klientdatorer, programvaror och IT-tjänster). Har ni projekt, aktiviteter eller initiativ som kräver förändringsarbete och planering, hör av er till oss.

Sprid informationen
Sprid gärna denna informationen inom er organisation. Vid frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till oss, antingen via support@cnse.se eller telefon 011-18 77 77.


Change freeze from July 1st to August 4th, 2024
To avoid affecting operations during the summer and holiday period, a change freeze will be in effect for Card Network Solutions' systems and services from Mondag, July 1st to Sunday, August 4th, 2024. Only important security updates and measures related to incidents, or changes with strong business reasons, will be allowed during the change freeze.

Change freeze in the application and network environment
We want to inform our customers and partners about the change freeze in our application and network environment. The change freeze applies to the development and deployment of functionality in CNS IT environment (IT systems, operating environments, client computers, software, and IT services). If you have projects, activities, or initiatives that require change work and planning, please contact us.

Please distribute this information within your organization. If you have any questions or concerns, please feel free to contact us either via support@cnse.se or by phone at +46 11 18 77 77.

Vänlig hälsning / Kind Regards
Card Network Solutions Europe AB
phone: +46 11 18 77 77
email: support@cnse.se

Jul 1, 2024 00:00 - Aug 5, 2024 00:00 CEST
Allkort Operational
Allkort API Operational
Allkort Application Operational
Allkort Database Operational
Host Services Operational
Card Collaboration Operational
Cardivation Operational
Digital Receipts Operational
Dynamic PIN Operational
Bank Card Payments Operational
Swedbank Pay Operational
Communication Operational
VPN Operational
ISP - 3G Operational
ISP - 4G Operational
Integration Services Operational
Trailer Connect Operational
Third-party Components Operational
Jira Service Management Service Portal Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
Information från Radius gällande planerat underhållsarbete (se nedan).
Sprid gärna denna informationen inom er organisation. Vid frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till oss, antingen via support@cnse.se eller telefon 011-18 77 77.

Information from Radius regarding planned maintenance work (see below).
Please distribute this information within your organization. If you have any questions or concerns, please feel free to contact us either via support@cnse.se or by phone at +46 11 18 77 77.

Vänlig hälsning / Kind Regards
Card Network Solutions Europe AB
phone: +46 11 18 77 77
email: support@cardnetworksolutions.com
web: http://www.cardnetworksolutions.com
visit: Korsgatan 2 Hus A, Norrköping


"Hello,

Please be aware that we will be carrying out essential maintenance on the Radius fuel card online authorisation (OLA) platform during the following period:

Wednesday 3rd July 2024
22:00 – 23:00 BST
The fuel card authorisation platform will be unavailable for a duration of approximately 30 minutes during this period.
Transaction authorisations will be unavailable, or will operate with reduced limits during this period, depending on the capabilities of the site where drawing is attempted.

Should you have any further questions, please contact the Radius Host Team."

Posted on Jun 27, 2024 - 16:44 CEST
Fredag den 30 augusti stänger Card Network Solutions kontoret för utbildning. Ni kan som vanligt maila vår supportavdelning på email support@cnse.se och vid kritisk driftstörning kan ni alltid höra av er till oss på telefonnummer 011-18 77 77.

Vi är tillbaka på kontoret som vanligt måndag den 2 september klockan 08:00.

Sprid gärna denna informationen inom er organisation. Vid frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till oss, antingen via support@cnse.se eller telefon 011-18 77 77.


On Friday, August the 30th, Card Network Solutions will close the office for education. You can still email our support at email support@cnse.se, and in case of any critical operational issues, you can always reach us at the phone number +46 11 18 77 77.

We will be back at the office as usual on Monday, September the 2nd, at 08:00.

Please distribute this information within your organization. If you have any questions or concerns, please feel free to contact us either via support@cnse.se or by phone at +46 11 18 77 77.

Vänlig hälsning / Kind Regards
Card Network Solutions Europe AB
phone: +46 11 18 77 77
email: support@cardnetworksolutions.com
web: http://www.cardnetworksolutions.com
visit: Korsgatan 2 Hus A, Norrköping

Posted on Jun 27, 2024 - 14:53 CEST
Past Incidents
Jul 19, 2024

No incidents reported today.

Jul 18, 2024

No incidents reported.

Jul 17, 2024

No incidents reported.

Jul 16, 2024

No incidents reported.

Jul 15, 2024

No incidents reported.

Jul 14, 2024

No incidents reported.

Jul 13, 2024

No incidents reported.

Jul 12, 2024

No incidents reported.

Jul 11, 2024

No incidents reported.

Jul 10, 2024

No incidents reported.

Jul 9, 2024

No incidents reported.

Jul 8, 2024

No incidents reported.

Jul 7, 2024

No incidents reported.

Jul 6, 2024

No incidents reported.

Jul 5, 2024

No incidents reported.